Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

De directie wil een nieuwe functie creëren, met bijpassende salarisschaal en bonus. Hebben wij als ondernemingsraad hierop instemmingsrecht?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of er in het bedrijf een bestaand functiewaarderingsysteem of een bestaand beloningsbeleid is.

De OR heeft met name instemmingsrecht als het gaat om een functiewaarderingssysteem en een beloningsbeleid (WOR, artikel 27.1.c). Als dat beleid door de ondernemingsraad (of in een cao) is vastgelegd, kan de directie binnen dat beleid een nieuwe functie creëren en waarderen. Daar is de instemming van de ondernemingsraad dan niet voor nodig.

Bonussen en bevoegdheden

Als ook de bonus binnen het huidige beloningssysteem valt geldt hetzelfde. Uitzondering is als de nieuwe functie gevolgen heeft voor de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming. In dat geval heeft de OR adviesrecht (WOR 25.1.e).

In principe komt de OR dus alleen instemmingsrecht toe als de directie niet kan terugvallen op een eerder met vakbonden of OR gemaakte afspraak voor een functiewaarderings- en beloningssysteem.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: