Heeft de OR instemmingsrecht op salarisverhogingen?

Heeft de OR instemmingsrecht op salarisverhogingen?

De ondernemingsraad heeft alleen invloed op de hoogte van de salarissen als er geen cao op de onderneming van toepassing is en de werkgever met de ondernemingsraad over het loongebouw en de hoogte van de salarissen onderhandelt.

Heeft de OR instemmingsrecht op salarisverhogingen?
(Foto Pixabay)

De vragensteller doelt op een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) tussen or en bestuurder. Maar bij deze organisatie is mogelijk nog iets anders aan de hand. Want het gaat om een regeling waarbij iedereen een extra stap in de salarisschaal krijgt bij goed functioneren.

Systeemverandering

Dat is dus niet zomaar een salarisverhoging, dat lijkt op een systeemverandering. En voor een aanpassing van een beloningssysteem geldt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft (artikel 27.1.c WOR).

Met andere woorden: als medewerkers nu niet (automatisch) een stap binnen hun schaal erbij krijgen en de directie het voornemen heeft deze systematiek te wijzigen, dan heeft de OR hierop instemmingsrecht.

Als het bestaand beleid is om een stap toegekend te krijgen bij goed functioneren, hoeft de ondernemer niet om instemming te vragen aan de OR.

Bovenstaande vraag is beantwoord via de vragenservice van ORnet, mede mogelijk gemaakt door CAOP. Ook een vraag? Stel ‘m hier.

Lees ook: