Heeft de OR instemmingsrecht op salarisverhogingen?

De ondernemingsraad heeft alleen invloed op de hoogte van de salarissen als er geen cao op de onderneming van toepassing is en de werkgever met de ondernemingsraad over het loongebouw en de hoogte van de salarissen onderhandelt.
Delen:
(Foto Pixabay)

De vragensteller doelt op een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) tussen or en bestuurder. Maar bij deze organisatie is mogelijk nog iets anders aan de hand. Want het gaat om een regeling waarbij iedereen een extra stap in de salarisschaal krijgt bij goed functioneren.

Systeemverandering

Dat is dus niet zomaar een salarisverhoging, dat lijkt op een systeemverandering. En voor een aanpassing van een beloningssysteem geldt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft (artikel 27.1.c WOR).

Met andere woorden: als medewerkers nu niet (automatisch) een stap binnen hun schaal erbij krijgen en de directie het voornemen heeft deze systematiek te wijzigen, dan heeft de OR hierop instemmingsrecht.

Als het bestaand beleid is om een stap toegekend te krijgen bij goed  functioneren, hoeft de ondernemer niet om instemming te vragen aan de OR.

Bovenstaande vraag is beantwoord via de vragenservice van ORnet, mede mogelijk gemaakt door CAOP. Ook een vraag? Stel ‘m hier.

Verdiepingscursus advies- en instemmingsrecht op 10 november 2022

Voordat een werkgever iets kan besluiten, heeft de ondernemingsraad recht op advies of instemming. Helaas, zo simpel is het niet. Wat onder het adviesrecht of het instemmingsrecht valt is in de praktijk niet altijd duidelijk. En ook niet wat het voorgenomen besluit nu exact inhoudt en welke gevolgen dat voor de werknemers heeft. Volg daarom de Verdiepingscursus advies- en instemmingsrecht, in 2022 nog op 10 november.

Bekijk het programma en schrijf je in!

Lees ook:

Dit vind je misschien ook interessant