Nieuwe bepalingen over omgang met gevaarlijke stoffen

In de per 1 juli vernieuwde Arbowet zijn nieuwe bepalingen opgenomen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen.
Delen: