Afname aantal allochtonen in ondernemingsraad

Het aantal allochtonen dat zitting heeft in ondernemingsraden is in de afgelopen twee jaren afgenomen. Dat is gebeurd ondanks een lichte groei in de kandidaatstelling van allochtone medewerkers bij or-verkiezingen. Ook de vertegenwoordiging van zzpu2019ers en vrijwilligers in de medezeggenschap blijft achter.
Delen: