Adviseren

Onlangs zag ik nog eens een advies van een ondernemingsraad dat geheel was ingericht volgens de richtlijnen van wijlen Mr. F.W.H. Vink, dus eindigend met u2018de or adviseert positief op het te nemen besluit, mits de door hem gegeven adviezen worden overgenomenu2019. Of woorden van die strekking.