Or Treant ziet geen reden meer voor rechtsgang

De ondernemingsraad van Treant Zorggroep ziet af van de eerder voorgenomen rechtsgang bij de Ondernemingskamer. De Raad van Toezicht van Treant heeft door de or noodzakelijk geachte aanpassingen gedaan in de regelgeving van het nieuwe bestuursmodel van Treant.