Praktijkcase Envida: 32 RI&E’s en een nieuwe Arbowet

In december krijgt de ondernemingsraad van zorgorganisatie Envida een instemmingsverzoek voor een organisatiebrede RI&E en nieuwe 32 uitgevoerde RI&Eu2019s van de verschillende zorglocaties, de plannen van aanpak en het arbobeleidsplan. Het is het slotakkoord op een ingewikkeld fusieproces.