Inzicht krijgen in veranderstrategieën

Als directie of managementteam heb je een idee. Een oplossing voor een probleem of het grijpen van een kans. De organisatie moet daarvoor veranderen. Een reorganisatie, overname of fusie. Of gaat het om nieuwe markten? Een innovatie? Voor de ondernemingsraad gaat het vooral om het verkrijgen van inzicht in de veranderstrategie.