Privacyregels bij ziekte vaak geschonden

Privacyregels bij ziekte worden uit onwetendheid of gemakzucht geschonden en medische informatie wordt ongeoorloofd gevraagd, opgeslagen en gedeeld. De ondernemingsraad kan ervoor zorgen dat privacy bij ziekte beter wordt gewaarborgd.