Eindejaarsuitkering een maand later?

De directie wil afwijken van de cao wat betreft de eindejaarsuitkering. Men wil deze niet in november maar een maand later uitkeren vanwege andere kosten die de organisatie die maand heeft. Moet de ondernemingsraad hierbij betrokken worden?