Cybersecuritywet: miljoenenboete voor wie incident verzwijgt

Bedrijven en instellingen die essentiu00eble diensten aanbieden, zoals banken en drinkwaterbedrijven, worden dit jaar verplicht te voldoen aan strengere beveiligingseisen. Ernstige cybersecurity-incidenten moeten voortaan ook worden gemeld bij toezichthouders. Blijven bedrijven daarbij in gebreke, dan dreigen miljoenenboetes.