Stimuleringsplicht invullen? Stel een VGWM-commissie in

Hoewel er belangrijke onderwerpen in geregeld zijn, geniet artikel 28 WOR weinig bekendheid. Toch geeft het artikel de ondernemingsraad een bevoegdheid om zelf aan de slag te gaan. Een goede invulling van de stimuleringsplicht is het instellen van een VGWM-commissie.