Voldoet het or-reglement?

Mag de ondernemingsraad via het reglement kiesgroepen uitsluiten?
Delen:
Arend van Dam