OR brievenboek, wet en werk

OR brievenboek, wet en werk

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder,u00a0de achterban, de andere or-leden, de or-trainer of de vakbond goed op papier te zetten. Vooru00a0voorbeeldbrieven ofu00a0memou2019s zocht de ondernemingsraad zich rot op het internet, belde collega-ondernemingsraden en dieu00a0kwamen dan met voorbeelden die zij weer helemaal moesten herschrijven.

Het OR brievenboek biedt de ondernemingsraad een breed aanbod aan praktisch bruikbare voorbeeldbrieven en een enkel voorbeeldverslag. Het OR-brievenboek is als volgt opgebouwd. Het volgt zoveel mogelijk het stramien van de Wet op de ondernemingsraden en de brieven zijn verdeeld over negen hoofdstukken met elk 15 brieven en/of voorbeeldverslag. De brieven hebben de vorm van een memo tenzij zij extern bedoeld zijn.

Het OR-Brievenboek levert goed gereedschap voor ondernemingsraadsleden en anderen rond de medezeggenschap,ook de bestuurder en de afdeling HR of P&O kan er wat aan hebben. Maar ook de OR-trainer, adviseur en vakbondsbestuurders kunnen er mee aan de slag. Het boek kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de medezeggenschap en de organisatie van het OR-werk. Ook actuele thema’s en een beleidsmatige benadering kun je er uithalen.

De voorbeelddocumenten zijn voor kopers van deze uitgave ook online beschikbaar.

Meer informatie & bestellen