Normalisering rechtspositie ambtenaren vraagt actie or

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Ambtenaren krijgen dan (bijna) dezelfde rechtspositie als u2018gewoneu2019 werknemers in de private sector. De normalisering vraagt een gedegen voorbereiding; niet alleen van overheidswerkgevers, maar ook van de ondernemingsraad.
Delen:
Shutterstock