Kleine revolutie mkb in vernieuwing medezeggenschap

Medezeggenschap wordt vaak geassocieerd met een groot bedrijf en veel werknemers. Maar de vernieuwing van arbeidsverhoudingen lijkt juist plaats te vinden in het mkb. Waarschijnlijk zien mkb-bedrijven de noodzaak van inspraak veel beter.