Versimpeling regels voor werk arbeidsbeperkten

Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer kansen krijgen om aan werk te komen en werk te behouden. Het Kabinet Rutte wil de huidige problemen bij de Wajong, de banenafspraak en beschut werk aanpakken.