Nadere uitwerking regels Wet arbeidsmarkt in balans

In vervolg op de voorstellen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een nadere uitwerking van de regels voor consultatie op internet geplaatst. Daarbij gaat het onder meer om maatregelen met betrekking tot oproepkrachten en details van het nieuwe systeem van WW-premies voor werkgevers.