Or, benut de invloed die de driehoek biedt

De 3D-trofee is een prijs voor de samenwerking in de governance-driehoek: bestuur-or-toezicht. Die driehoek geeft de ondernemingsraad veel mogelijkheden voor invloed op organisatieontwikkeling en besluitvorming. Inspiratie uit de praktijkcases van dit u00e9n vorig jaar.