AWVN pleit voor ingrijpende hervormingen; wat de or daarmee kan

Tien ideeu00ebn voor de arbeidsmarkt en de sociale regelgeving van de toekomst. Onlangs gepresenteerd door de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN). Met aandacht voor de rol van de ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden, diversiteit, flexwerk en het menselijk kapitaal.