Recht op een Europese or?

Ons bedrijf is eigenaar geworden van een bedrijf in Europa. Hebben we nu recht op een Europese ondernemingsraad (Eor)? Zo ja, wat houdt dat in?
Delen:
Pixabay