Wnra en or: is vernieuwing medezeggenschap nodig?

Overheden dienen als voorbeeld en moeten hun medezeggenschap goed voor elkaar hebben. Maar werkt dit wel in complexe overheidsorganisaties, zeker gezien de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en de complexe vraagstukken van het cao-recht? Of is vernieuwing van medezeggenschap nodig?
Delen:
Pixabay