Werkgevers investeren minder in scholing ouderen

Werkgevers investeren minder in scholing van oudere werknemers. De bereidheid tot investeren in menselijk kapitaal neemt af vanaf de leeftijd van 45 jaar. Een probleem is ook dat u00e1ls ouderen trainingen krijgen aangeboden, deze vaak niet passen bij hun situatie.