Verzuimverpleegkundige en privacy

De directie wil een verzuimverpleegkundige aanstellen om het ziekteverzuim terug te dringen. Het gaat om frequent verzuim (vaker dan 2x per jaar ziek). Mag deze verzuimverpleegkundige advies uitbrengen aan de werkgever over het ziektebeeld?
Delen:
Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen.

Alleen de bedrijfsarts

Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Behalve je eigen arts mag alleen de bedrijfsarts je medische gegevens met jouw akkoord inzien. Die bedrijfsarts heeft ook een beroepsgeheim. Dit houdt in dat hij jouw gegevens niet mag delen, inclusief wat je bespreekt tijdens afspraken. Ook niet met bijvoorbeeld je werkgever of de casemanager bij het re-integratiebureau.

Bijzondere persoonsgegevens niet verwerken

Indien de werkgever de aard en de oorzaak van de ziekte vastlegt (inclusief of een werknemer zwanger is), is dit een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Werkgevers mogen volgens de wet deze bijzondere persoonsgegevens van hun medewerkers niet verwerken. Het vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is en de advisering daarover aan de werkgever is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens uitsluitend een taak van de bedrijfsarts. Bovenstaande vraag is beantwoord via de gratis vragenservice van ORnet, mede mogelijk gemaakt door het CAOP. Heb je ook een vraag? Ga naar de vragenservice. Lees ook:

Landelijke VGWM-dag op 10 maart 2022; speciale lunchconsulten

Als ‘vaste commissie’ voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu komt er veel op je af nu. Behalve corona lijken stress en burnouts ook steeds meer een epidemie. En hoe kunnen mensen veilig blijven werken, thuis en op kantoor? Tijdens de 19e editie van de Landelijke VGWM-dag op 10 maart 2022 praten onze experts je helemaal bij. Waaronder Rob van Houten, die tijdens een speciale lunchsessie jouw vragen beantwoordt over ziekteverzuim, arbo en duurzame inzetbaarheid. Bekijk het complete programma.

Dit vind je misschien ook interessant