Hoge Raad: terecht ontslag na uitblijven verbeterplan werknemer

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak invulling gegeven aan de eisen waaraan een verbetertraject voor een niet-functionerende werknemer moet voldoen. De zaak draaide om een consultant die op aandringen van de werkgever zelf een verbeterplan moest opstellen.