Scholing om bijzondere rol or-lid

De Scholingskamer van de bedrijfscommissies is gevraagd te bemiddelen bij een verschil van mening over een opleiding voor u00e9u00e9n van de or-leden. De bestuurder is van mening dat de opleiding niet nodig is voor het vervullen van or-taken.