Forse groei klachten over schending privacyrechten

Het aantal klachten over schending van privacy is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in het afgelopen half jaar u2018enorm toegenomenu2019. De meeste klachten gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage van gegevens en het recht op verwijdering.