Gevolgen van eenzijdige opzegging oproepcontract

Nadat haar oproepcontract eenzijdig door de werkgever is beu00ebindigd, vordert de werkneemster een billijke vergoeding, een vergoeding voor onregelmatige opzegging en de transitievergoeding. Verder vordert zij nabetaling van uren die zij niet heeft kunnen werken omdat zij niet was ingeroosterd.