Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap

Aan de ondernemingsraad komt advies- en instemmingsrecht toe op grond van artikel 25 en 27 WOR. Wanneer is een individuele or bevoegd om, ten aanzien van een voorgenomen besluit, zijn rechten uit te oefenen wanneer de onderneming op meerdere lagen medezeggenschap kent?
Delen:
Pixabay