‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld

Volgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2020 wordt de werkkostenregeling (wkr) versoepeld en verruimd. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan bezwaren van werkgevers over de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vooral in het mkb worden de huidige regels als knellend ervaren.