Quiz: wanneer is een onderwerp instemmingsplichtig?

Bij welk onderwerp geldt het instemmingsrecht? Als de bestuurder instemming vraagt, is het gemakkelijk. Maar wat doet de ondernemingsraad als er een personele regeling wordt gewijzigd en de bestuurder vraagt geen instemming? Test je kennis met de quiz in dit artikel.