Weigering instemming or ‘onredelijk’

Een ondernemer besluit om niet de maximale winstdeling uit te keren. Als reden noemt het bedrijf dat de onderneming minder goede financiu00eble resultaten heeft geboekt. De ondernemingsraad stelt dat er na dertig jaar winstdelingsregeling sprake is van een verworven recht en weigert instemming. De rechtbank Limburg acht deze weigering onredelijk en geeft plaatsvervangend toestemming aan de ondernemer.