Duurzaam inzetbaar in tijden van vergrijzing: 11 tips voor de or

Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt vereisen een nieuw evenwicht tussen het organisatieresultaat en de bijdrage van medewerkers. Dat vraagt om een visie op duurzame inzetbaarheid, ook van de ondernemingsraad. 11 tips voor de or.