Instemming wijziging beoordelingssysteem

De ondernemer vraagt de kantonrechter om vervangende toestemming om het beoordelingssysteem te wijzigen, en met succes. De kantonrechter oordeelt dat het onredelijk is dat de ondernemingsraad weigert om in te stemmen. De argumenten van de ondernemer wegen zwaarder dan die van de ondernemingsraad.
Delen:
Pixabay