Ondertekenen verslag vergadering

De bestuurder ondertekende altijd het verslag van de overlegvergadering en stemde daarmee met het verslag in. Dit jaar wil hij dat niet meer doen. Verandert er iets aan de status van de verslagen?