Wat is de beste vorm van arbo-overleg?

In de praktijk bestaan er uiteenlopende vormen van arbo-overleg. Ieder met verschillende rollen voor de ondernemingsraad en zijn commissie. Beoordeel aan de hand van dit artikel jullie huidige vorm van arbo-overleg. Is dat de beste variant voor het realiseren van arbo-successen?