Maatwerk voor pensioen? Dit kan de or doen

Niet versleten maar fit met pensioen: door te pleiten voor individueel maatwerk kan de ondernemingsraad daar veel aan bijdragen. En daar hebben niet alleen ouderen profijt van.