Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen personeel

Werkgevers in het mkb kunnen met ingang van maart 2020 subsidie krijgen om hun personeel te helpen leren en ontwikkelen. Met de financiu00eble steun kan bijvoorbeeld een bedrijfsschool worden opgericht en kunnen loopbaanadviezen of cursussen voor werknemers worden verkregen.