Schriftelijk communiceren met de achterban

Hoe kunnen wij de communicatie met de achterban versterken? Wij hebben het gevoel dat medewerkers niet op meer e-mails zitten te wachten.
Delen:

Vanuit de wet op de ondernemingsraden hebben jullie veel ruimte om de achterbancommunicatie zelf in te vullen. Twee zaken zijn in de WOR vastgelegd:

  • Met betrekking tot de verslaglegging van de Overlegvergadering, stelt artikel 23 a lid 5 dat de or in overleg met de bestuurder afspraken maakt over het openbaar maken van de agenda en het verslag van de overlegvergadering.
  • Artikel 14 stelt dat de or in zijn reglement vastlegt wanneer de agenda en de notulen van de or-vergadering verspreid worden.

Achterban vroegtijdig betrekken

Goede communicatie vereist meer dan het doorgeven van de agenda en notulen. Veel ondernemingsraden kiezen ervoor om achterbanleden regelmatig vroegtijdig te betrekken in plaats van alleen mee te delen wat er is gebeurd.

Bijvoorbeeld door mensen die te maken hebben met een organisatiewijziging bij de adviesaanvraag, te vragen om mee te denken. Veel werknemers zijn bereid om, als het hen persoonlijk aangaat, voor een afgebakende periode hun visie te geven. Er bestaan al meerdere vormen voor, bijvoorbeeld de vorm van het wereldcafé, waar medewerkers brainstormen over thema´s.

Bij het inzetten van achterbanleden is het wel van belang goede afspraken te maken over facilitering van de collega’s.

Heldere, uitnodigende teksten

Schriftelijke communicatie blijft altijd belangrijk. Ook hier kan de ondernemingsraad meer schwung aan geven door te werken met heldere, uitnodigende teksten. Het is ook van belang om je in te leven in jullie collega´s: goed uitleggen waar de or mee bezig is, aansluiten bij de interesses van de collega’s en bijvoorbeeld interviews met boeiende collega’s opnemen in jullie periodiek. Kortom: er tijd in steken en een keer een journalist uitnodigen op een training, om journalistieke vaardigheden op te doen als or.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden.

Lees ook:

Communiceren met de achterban

Het is zo belangrijk voor de or om te weten wat er speelt bij ‘de achterban. Je zou ‘graag meer van ze horen. Maar je weet eigenlijk ook niet precies hoe je je collega’s het beste bereikt. De relatie met de achterban is voor menig or dan ook een bron van zorg. Tijdens de eendaagse training ‘Communiceren met de achterban’ op 4 oktober 2022 leer je beter onderscheid maken tussen de mensen in je achterban. Welke doelgroepen zijn er? Hoe communiceer je daar het beste mee?

Dit vind je misschien ook interessant