Een kroon, en waar blijft het werk?

Soms zijn er van die onderwerpen die zich zo aan je opdringen, dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om erover te schrijven. Heb ik in ieder geval. Hypes. Massa-hysteries. Van die onderwerpen die niet te vermijden zijn in de media, maar waarvan je denkt: u2018Waar gu00e1u00e1u00e1t het nu helemaal over?u2019