Or praat conflict bij voorkeur uit met hulp adviseur

Ruim de helft van de ondernemingsraden heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gekregen met conflicten die zij zelf niet tot een goed einde konden brengen. Ondernemingsraden lossen deze problemen het liefst op in onderling overleg, vaak met interne of externe hulp. Bijna nooit wordt de Bedrijfscommissie gevraagd te bemiddelen.