Medezeggenschap in coronatijd: dilemma’s en tegenstrijdigheden

In dit artikel bekijken we vraagstukken voor de ondernemingsraad door de bril van de ambtelijk secretaris. De bril wordt nu sterk gekleurd door alle effecten van het corona covid-19 virus.