Advies SER: Verminder de tijdsdruk voor or-leden

Or-leden moeten minder tijd kwijt zijn aan hun or-werk. Daarvoor moet de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden aangepast. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan minister Koolmees. De bedoeling is ook dat meer niet-or-leden kunnen worden betrokken in de medezeggenschap.