Kunnen we nu verkiezingen houden?

'De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de verkiezingen van een nieuwe ondernemingsraad. Maar door de nasleep van de coronacrisis en het hoge ziekteverzuim in onze organisatie denken wij deze verkiezingen niet met de benodigde zorgvuldigheid te kunnen organiseren. Kunnen wij de verkiezingen uitstellen?'