Loonsverhogingen worden uitgesteld

Het voorgenomen uitstel van de loonsverhoging van 3,5% in de metaal- en technieksector kan alleen doorgaan als meer dan de helft van het personeel met het uitstel akkoord gaat. Ook in andere sectoren worden loonsverhogingen mogelijk op de lange baan geschoven, omdat werkgevers zeggen de gemaakte afspraken niet te kunnen nakomen.