De or, de Loden Loekie en ongewenste omgangsvormen

De or, de Loden Loekie en ongewenste omgangsvormen

Op TV zag ik een reclame van Hornbach. De acteur in de commercial wordt in zijn gezicht geslagen omdat hij twijfelt aan de laagste-prijs-belofte van de bouwmarkt.

In een andere reclame, van Lampdirect, zagen we dat twee werknemers, een man en een vrouw, van een trap af lopen met in de handen stapels papier. Dan doet een collega om energie te besparen het traplicht uit. De man en de vrouw vallen daardoor van de trap. Wanneer het licht weer aangaat, ligt de man met zijn hoofd tussen de gespreide benen van de vrouw, onder haar rok te kreunen.

Wel érg verkeerd terecht gekomen! Ik was verontwaardigd en begreep niet dat reclamemakers geen besef meer hebben van grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Ongewenst gedrag, als humor verpakt

En blijkbaar wordt dit door velen niet meer als voorbeeld van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag ervaren, want in de doorgaans snel en heftig reagerende (social)media bleef het stil.

Zal/moet ik er iets van zeggen?”

Dit illustreert hoe tegenwoordig vormen van ongewenst gedrag als humor gepresenteerd kunnen worden zonder dat we nog lijken te beseffen dat het gaat om vormen van ongewenst gedrag. Sluipenderwijs zijn we het gewoon gaan vinden en wordt het door ons gelegitimeerd.

In organisaties zien we dat ook. Ongewenste omgangsvormen worden als humor verpakt, er wordt gelachen en niemand zal er wat van zeggen want het lijkt wel of niemand het meer als zodanig waarneemt. Totdat iemand zich meldt bij de vertrouwenspersoon.

En wanneer medewerkers, collega’s het nog wel onderkennen worden ze voor een dilemma geplaatst. Wat vind ik ervan, zal/moet ik er iets van zeggen en wat gebeurt er dan wanneer ik wat zeg? Komt het niet als een boemerang bij me terug? Zo van, jij kunt ook niet tegen een geintje, heb jij geen gevoel voor humor of doe toch niet zo zwaar op de hand, principalo!

Genomineerd voor de Loden Loekie

Gelukkig zag ik dat beide commercials genomineerd werden voor de prijs van de meest irritante reclame, de Loden Loekie. Het wordt dus wel opgemerkt en het heeft wel zin om je mening te geven want er zijn meer mensen die het opvalt. Ik voelde mij gesteund en niet meer alleen in mijn observaties en emotie.

Zo kan het ook werken wanneer collega’s, ondernemingsraad, directie en management zich uitspreken en duidelijk laten blijken dat bepaalde vormen van humor, pesten of ongewenste omgangsvormen opgemerkt worden en niet acceptabel worden gevonden. Dat werkt!

Ondernemingsraad en vertrouwenspersoon: samen optrekken en actief zijn

Vóór in de keten kunnen ondernemingsraad en vertrouwenspersoon samen optrekken en actief zijn. Ze kunnen directie, management en leidinggevenden aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het tonen van voorbeeldgedrag, een rolmodel te zijn.

Want wanneer iemand bij de vertrouwenspersoon komt dan is dat te laat en een signaal van een cultuur waarin ongewenste omgangsvormen niet meer worden onderkend of waarin wordt weggekeken. Ook bij Lampdirect is de boodschap aangekomen, het slot van de commercial is aangepast!

Dick Onvlee, or-trainer en vertrouwenspersoon

Lees ook:

Tip! Tijdens de OR workshopdag geeft Dick Onvlee de workshop Oplossingsgericht werken voor Ondernemingsraden, over hoe om te gaan met complexe organisatieproblemen.