Medezeggenschap staat weer buitenspel bij politiek primaat

Opnieuw bekrachtigt de Hoge Raad een oordeel van de Ondernemingskamer over het primaat van de politiek. En staat de medezeggenschap buitenspel.