‘Or moet meebeslissen bij alle strategische besluiten’

Het Tweede Kamerlid Mahir Alkaya van de SP wil werknemers bij grote bedrijven meer inspraak geven over het bedrijfsbeleid. Hij heeft hiervoor een initiatief-wetsvoorstel gemaakt, de Wet eerlijk beslissen. Deze wet zou een aanpassing betekenen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).