Nieuwe handreiking overleg tijdens coronacrisis

Nederland neemt steeds meer, en strengere maatregelen tegen Covid-19. Bij steeds meer organisaties worden de gevolgen van overheidsmaatregelen merkbaar. Dit vraagt veel van de ondernemingsraad (or) en de bestuurder. Mede hierom heeft de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze crisistijd.
Delen: