Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld

Een ondernemingsraad moet weten wat er in de onderneming speelt om zijn functie goed te kunnen vervullen. Soms wordt de informatie onder geheimhouding verstrekt. Soms wordt de informatie niet verstrekt omdat deze geheim of vertrouwelijk zou zijn. Hoe moet een ondernemingsraad omgaan hiermee omgaan? Kan een ondernemingsraad de aan hem verstrekte informatie vrijelijk met de achterban delen?

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkt toegang tot ORnet.nl en/of ORindepraktijk.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine